Rotary Fırsatlar Yaratır

UR ALTI ODAK NOKTASI
ROTARY6ODAK

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
HASTALIKLARI ÖNLEME VE HASTALIKLARLA SAVAŞ
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
SU VE HİJYEN
OKUMA YAZMA VE EĞİTİM
EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMA


DÖRTLÜ ÖZ DENETİM

Kuruluşunun ilk günlerinden itibaren, Rotaryenlerin iş hayatında yüksek etik standartların teşvik edilmesi için uğraşmışlardır.
1932 yılında Rotaryen Herbert J. Taylor (daha sonraları UR Başkanı olmuştur) ‘ın iflasla karşı karşıya gelen bir şirketin yönetiminde iken oluşturduğu “İş Etiği Kuramı” dünyanın en çok kullanılan, basılan ve dağıtılan düsturlarından birisidir. İşçilerin profesyonel yaşamlarında uygulamaları için oluşturulan bu 19-kelimelik test (orijinal ingilizcesi 24-kelimedir) söz konusu işletmenin satış, üretim, reklam ile teslimatcılar ve müşteri ilişkilerinde bir kılavuz olarak kullanılmış, ve bu basit felsefe şirketin kurtuluşunu sağlamıştır.
1943 yılında Rotary tarafından adapte edilen “DÖRTLÜ ÖZ DENETİM” yüzlerce lisana çevrilmiştir. 
“DÖRTLÜ ÖZ DENETİM” şu dört soruyu sorar:

ROTARYOZ

ROTARY’NİN TARİHÇESİ
ROTARY-TARİH2
  • . Chicago’lu avukat Paul Harris 1900-1905 yılları arasında “Çevresindeki iş adamlarını bir araya getirecek, tanışıklık ve dostlukları arttıracak bir iş adamları kulübü oluşturma” fikrini benimsedi. Müşterileri Silvester Schiele, Gustavus Loehr ve matbaacısı Harry Ruggles’i tanıştırdı.

  • . Paylaştığı bu fikrini her üçü de benimsedi ve çabucak kaynaştılar.
     

  Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu konuda yardımcı olmaya çaba gösteren,   insani hizmetler sağlayan, bütün mesleklerde yüksek etik standartları teşvik eden iş ve meslek insanlarının dünya çapında birleştiği bir organizasyondur.  Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris isimli bir iş adamı tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, iş insanlarıyla oluşturduğu bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı ve sembol olarak seçtiği çark, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu. Bugün dünyada 160’dan fazla ülkede, 30.000’i aşkın Rotary kulübünde yaklaşık 1.200.000 Rotaryen bulunmaktadır.     Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için çaba sarfeder. Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın kulüpte olabildiğince iyi temsilini sağlamak ve toplum hizmetinde üyelerin mesleki deneyim ve birikimlerinden yararlanmak için, üyelerini mümkün olduğu kadar geniş bir mesleki yelpazeden seçer. Birlikte hizmet projeleri yapmak suretiyle, toplum hizmetini daha etkili kılmak için kulüplerin çatısı altında toplanan Rotaryenler, ortak amaçları olan ve Rotary’nin düsturu olarak bilinen ‘kendinden önce hizmet’ idealini gerçekleştirmeye çalışırken, kendi aralarında da kalıcı dostluklar kurarlar. Hizmeti aksatmamak ve dostlukları sürekli kılmak amacıyla, olağan kulüp toplantılarının en az yarısına katılmak, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur. Rotary Kulüpleri, Rotaryenlerin kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri vermelerini benimser. Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir. 1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler. Rotary’nin 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir kararla oluşturduğu Çocuk Felcini Yoketme Programı (Polio Plus ) çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesini hedef aldı.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirdi ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşıladı. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamıştı. Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler oluşturdu. Bu kapsamda, çevre sorunları, okuma-yazma, açlık, korunmaya muhtaç çocuklar ve su sorunları gibi konuları ele almaya başladı. Rotary’nin Kolaylaştırılmış Okunma Yazma Kursları (KOYE() yurdumuzda da genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yüzbinlerce kişinin okuma yazma öğrenmesini sağlamaktadır.

ROTARY-TARİHROTARY-TARİH3

ROTARY ÇARKI
ROTARY_CARKI_01

Rotary ÇARKI aslında tek bir noktayı çevreleyen üç çarkta oluşmaktadır. Bu gittikçe genişleyen dalgalar halinde  büyüme ve yayılma anlamına gelebilir. Başka bir görüşe göre ise ÇARK devamlılığı, sonsuzluğu, başı ve sonu olmayan gökyüzünün ve dünyanın bütünlüğünü andıran bir imajdır.
Bir Rotaryen için ise ÇARK , Rotary prensiplerini ifade eder.
Çarkta bir ayırım noktasının bulunmaması Uluslar arası Rotary Başkanının herhangi bir ülkeden seçilebileceğini ve bütün ülkelerin eş düzeyde bulunduğu anlamını taşır.
ORTADAKİ EN KÜÇÜK DAİRE, Uluslar arası Rotary’deki ülkeleri temsil eder. Bu halka , çevresindeki diğer halkaların dönmesini sağlar. Bir kenarında bulunan dört köşeli kesinti, halkanın sisteme tutunabilmesi içindir.
İKİNCİ HALKA, en içteki halkadan biraz daha büyük olup BÖLGE’yi temsil etmektedir. Bir ülkede birden fazla Bölge olabilir.
İki halka arasındaki BOŞLUK, ülkelerin ekonomik ve siyasal bağımsızlığı anlamına gelir.
Üçüncü Çarkın İÇ HALKASI,  Uluslar arası Rotary’de evrenselliği ve Rotaryenlerin sayısını ifade eder.
İki halka arasında bulunan ve dolu olarak görülen kısım  ve buradaki ROTARY INTERNATIONAL yazısı  Rotary hizmetlerine destek olanları ve çalışmaların maddi bölümünü sembolize eder. Bu yazılar, gazete ve dergilerde belirtilen ve dünya üzerinde yapılan çalışmaların manevi izi olarak değerlendirilir.
Çarkın en dışında bulunan 24 ADET DÖRTGEN , Rotaryenlerin 24 saatte 24 defa görevine sadık olduğunu belirtir.
Çarkın içinde bulunan YARIÇAP halindeki çizgiler, çarkın ortasında sembolize edilen bölgelerin çeşitli alanlarda yaptıkları hizmetleri  belirtmektedir. Bu çizgiler aynı zamanda çarkın hareketini ve dönmesini sağlayarak hareketine, ritmine ve düzenine yardımcı olurlar.
Yarıçap halindeki bu çizgiler  aynı zamanda çark ile birlikte bir güneş sembolü olarak Uluslararası Rotary’nin dünyayı aydınlattığı şekilde de yorumlanmaktadır.
Çark içinde bulunan 6 adet yarıçap halindeki çizgi, altı yönü simgelemektedir. Bu yönler  4 ana yönle dünyanın en yüksek ve en düşük noktalarını belirten ara yönler olup Rotary’nin her yönde hizmete hazır olduğunu göstermektedir.
Rotary Çarkı  mavi ve sarı renklerden oluşmaktadır.
MAVİ: Gökyüzünün sembolü saflık, berraklık ve şeffaflık anlamlarını taşımaktadır.
SARI: Ekini, toprağı ve insanı temsil eder.
Sarı rengin Rotary hizmetlerini ve mavi rengin ise düşünce ve idealleri sembolize ettiğine inanılmaktadır.
Not: Bu  bilgiler Sully Dubort’un bir yazısından alınmıştır.(Saint Paul- La Reunion)